Σχετικά

Ταυτότητα έργου

Όνομα Έργου: Ναυτικό εκπαιδευτικό σύστημα καταπολέμησης  Πυρκαγιάς

Αριθμός Έργου: 2016-1-EL01-KA202-023676

Ακρωνύμιο έργου: NAFTES

Πρόγραμμα: Erasmus +

Βασική δράση:  Συνεργασία καινοτομίας και ανταλλαγής ορθών πρακτικών

Τύπος δράσης:  Στρατηγικές συνεργασίες για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Συνεισφορά ΕΕ σε ευρώ: 245.358

Ημερομηνία έναρξης: 03.10.2016

Ημερομηνία λήξης: 02.10.2018

Διάρκεια: 24 μήνες

Συνεργάτες του έργου

·       (Συντονιστής) Δίκτυο Ελληνικών Πανεπιστημίων (GUnet, http://www.gunet.gr/index_en.php)

·       Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (HMoD, http://www.mod.mil.gr/mod/el/)

·       Η ναυτιλιακή εταιρεία DANAOS Ltd (Danaos, http://www.danaos.com/home/default.aspx)

·       Ευφυείς λύσεις περιβάλλοντος & ασφάλειας-Intelligence for Environment & Security Solutions (IES), http://www.iessolutions.eu/en/

 

Εισαγωγή

Tο Ναυτικό εκπαιδευτικό σύστημα καταπολέμησης Πυρκαγιάς -«NAVAL FIRE FIGHTING TRAINING and EDUCATION SYSTEM»- (NAFTES) αποτελεί ένα ολιστικό σύστημα εκπαίδευσης του πληρώματος και των αξιωματικών σε συνθήκες προσομοίωσης πυρκαγιάς σε αντιπροσωπευτικά διαμερίσματα του πλοίου. Το σύστημα εκπαίδευσης NAFTES θεωρεί τρεις διαφορετικές φάσεις, δομημένες γύρω από τον προσομοιωτή πυρόσβεσης (FFS) και τον προσομοιωτή εκκένωσης πληρώματος (Σχολή ελέγχου βλαβών) της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης του Πολεμικού Ναυτικού. Ο προσομοιωτής πυρόσβεσης, ένα κεντρικό παράρτημα της Σχολής Ελέγχου βλαβών, λειτουργεί από το 2006 και υιοθετεί μια συμβατική ροή εκπαίδευσης που θα εκσυγχρονιστεί μέσω του συστήματος NAFTES. Το Ελληνικό Ναυτικό (οργανισμός που συμμετέχει στο πρόγραμμα NAFTES μέσω του Υπουργείου Άμυνας) προτίθεται να διευρύνει τη χρήση και να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής αυτής της μοναδικής πλατφόρμας εκπαίδευσης σε εμπορικές ναυτιλιακές εταιρείες από όλο τον κόσμο. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα NAFTES θεωρείται πρωταρχικής σημασίας για την ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία, έναν από τους σημαντικότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας που αντιμετωπίζει σήμερα μια σοβαρή κρίση.

 

Κύρια αποτελέσματα

Οι διαφορετικές φάσεις του έργου NAFTES είναι οι εξής:

  • Εισαγωγική Εκπαίδευση (ΕΕ)
  • Θεωρητική (στην αίθουσα) Εκπαίδευση (ΘΕ)
  • Πρακτική εξάσκηση (ΠΕ)

Η ΕΕ θα υλοποιηθεί μέσω μιας κατάλληλα δομημένης πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης (TΕ), βασισμένης σε ένα προηγμένο σύστημα διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων (LMS), το οποίο θα επιτρέπει στα πληρώματα και στους επιφορτισμένους αξιωματικούς να εξοικειωθούν με τις θεμελιώδεις βάσεις κατάρτισης στη καταπολέμηση πυρκαγιάς και τα στοιχεία του προσομοιωτή πυρόσβεσης (FFS) . Η εν λόγω εισαγωγική εκπαίδευση θα επιτρέψει την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης της Σχολής Ελέγχου βλαβών, ενώ παράλληλα θα αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και οι ανάγκες των σύγχρονων ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Οι εκπαιδευόμενοι με πολύ βεβαρημένο επαγγελματικό πρόγραμμα μπορούν να δεχθούν την εισαγωγική εκπαίδευση είτε βρισκόμενοι στο γραφείο τους στην ξηρά ή στα πλοία τους ενώ σταθμεύουν σε απομακρυσμένα λιμάνια

Η θεωρητική εκπαίδευση (ΘΕ), που πραγματοποιείται στη Σχολή Ελέγχου βλαβών από έμπειρους εκπαιδευτές, θα συμπληρώνεται με υλικό πολυμέσων (βίντεο, κινούμενα σχέδια, διαφάνειες), το οποίο θα ενσωματωθεί στο προηγμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων (LMS) και θα μπορεί να ανακτάται και να παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στη τάξη. Η Πρακτική εξάσκηση (ΠΕ) θα είναι ένα προηγμένο φορητό σύστημα, το οποίο θα μεταφέρεται από τους εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο μηχανοστάσιο προσομοίωσης (και πυρκαγιάς). Το σύστημα θα έρθει με τη μορφή εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας (AR), οι οποίες θα εμφανίζουν προειδοποιήσεις ή επεξηγηματικό κείμενο επικαλύπτοντας και ενισχύοντας το πραγματικό οπτικό πεδίο του εκπαιδευομένου κατά τη “φάση” της εκπαίδευσης. Τέτοιες εφαρμογές θα εκτελούνται σε οπτικές οθόνες προβολής τοποθετημένες στο κεφάλι (γυαλιά google), οι οποίες θα ανακτούν υλικό από το σύστημα διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων (LMS). Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό τέτοιων συσκευών είναι η δυνατότητα εντοπισμού και χωροθέτησης. Με το στοιχείο αυτό η ΠΕ θα μπορεί να παραδώσει μια πλήρη εικόνα του «σταδίου» εκπαίδευσης του εκπαιδευόμενου στον εκπαιδευτή της σχολής ελέγχου βλαβών (DCS).

Η πλατφόρμα NAFTES θα συμπληρωθεί από ένα εργαλείο αξιολόγησης (online)  μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης το οποίο θα προσαρτηθεί στη ροή  ΕΕ-ΘΕ-ΠΕ

 

Περισσότερα

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολιστικού Ναυτικού εκπαιδευτικού σύστηματος καταπολέμησης  Πυρκαγιάς (NAFTES) για να συμπληρώσει την υπάρχουσα υποδομή εκπαίδευσης που διατίθεται σε μια ειδική μονάδα του Υπουργείου Αμύνης (Πολεμικό Ναυτικό, Κέντρο Ναυτικής Εκπαίδευσης). Οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις που συζητήθηκαν περιλαμβάνουν τον προσομοιωτή πυρόσβεσης (FFS) και τον προσομοιωτή εκκένωσης πληρώματος (CES), που βρίσκονται και λειτουργούν στη Σχολή Ελέγχου βλαβών (DCS) του NTC (Ναυτικό Φρούριο Σκαραμαγκά). Το FFS λειτουργεί από το 2006, κατασκευάστηκε / εγκαταστήθηκε από την Process Combustion Co (UK) και περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά διαμερίσματα πλοίων δομημένα σε διαφορετικά στρώματα / επίπεδα. Το έργο NAFTES θα αποτελέσει ζωτικής σημασίας προσθήκη αυτής της εκπαιδευτικής εγκατάστασης και θα είναι δομημένο σε τρεις διαφορετικές φάσεις, οι οποίες θα “αγκαλιάσουν” τα δύο εκπαιδευτικά στοιχεία της σχολής ελέγχου βλαβών (δηλ. FFS, CES).

Οι τρείς διαφορετικές φάσεις του προτεινόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εξής:

  • Εισαγωγική Εκπαίδευση (ΕΕ)
  • Θεωρητική (στην αίθουσα) Εκπαίδευση (ΘΕ)
  • Πρακτική εξάσκηση (ΠΕ)

Η Εισαγωγική Εκπαίδευση θα υλοποιηθεί μέσω μιας σωστά διαρθρωμένης και εγκατεστημένης πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης (TT) βασισμένης σε ένα προηγμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων (LMS), το οποίο θα επιτρέψει στα πληρώματα και στους επιφορτισμένους αξιωματικούς να εξοικειωθούν με τις θεμελιώδεις βάσεις κατάρτισης στη καταπολέμηση πυρκαγιάς και τα στοιχεία των εγκαταστάσεων της Σχολής Ελέγχου Βλαβών. Μια τέτοια εισαγωγική εκπαίδευση, όταν εφαρμοστεί μέσω της πλατφόρμας τηλε-εκπάιδευσης, θα οδηγήσει στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης της Σχολής Ελέγχου βλαβών, ενώ παράλληλα θα αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και οι ανάγκες των σύγχρονων ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Οι εκπαιδευόμενοι με πολύ βεβαρημένο επαγγελματικό πρόγραμμα θα μπορούν να δεχθούν την εισαγωγική εκπαίδευση είτε βρισκόμενοι στο γραφείο τους στην ξηρά ή στα πλοία τους ενώ σταθμεύουν σε απομακρυσμένα λιμάνια. Η τηλεκπαίδευση είναι δομημένη γύρω από ένα συγκεκριμένο πολυεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών που περιλαμβάνει στοιχεία μηχανικής, ιατρικής και ψυχολογίας και μπορεί να επηρεάσει την καμπύλη μάθησης των εκπαιδευομένων. Τα μαθήματα θα διατίθενται στους εκπαιδευόμενους διαφορετικής προέλευσης και αναγκών σε μορφή πολυμέσων.

Η θεωρητική εκπαίδευση θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις της σχολής ελέγχου βλαβών από εκπαιδευτές υψηλής εξειδίκευσης και θα συμπληρωθεί με υλικό πολυμέσων (βίντεο, κινούμενα σχέδια), το οποίο θα ενσωματωθεί στο LMS, και θα μπορεί να ανακτάται και να παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στη τάξη. Ο πυλώνας πρακτικής εκπαίδευσης θα υλοποιηθεί μέσω ενός προηγμένου φορητού συστήματος, το οποίο θα μεταφέρεται από τους εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο μηχανοστάσιο προσομοίωσης (και πυρκαγιάς). Το σύστημα θα έρθει με τη μορφή εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας (AR), οι οποίες θα εμφανίζουν προειδοποιήσεις ή επεξηγηματικό κείμενο επικαλύπτοντας και ενισχύοντας το πραγματικό οπτικό πεδίο του εκπαιδευομένου κατά τη “φάση” της εκπαίδευσης. Τέτοιες εφαρμογές θα εκτελούνται σε οπτικές οθόνες προβολής τοποθετημένες στο κεφάλι (γυαλιά google, helmets), οι οποίες θα ανακτούν υλικό από το σύστημα διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων (LMS). Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό τέτοιων συσκευών είναι η δυνατότητα εντοπισμού και εσωτερικής χωροθέτησης. Με το στοιχείο αυτό η ΠΕ θα μπορεί να παραδώσει μια πλήρη εικόνα του «σταδίου» εκπαίδευσης του εκπαιδευόμενου στον εκπαιδευτή της σχολής ελέγχου βλαβών (DCS).

Το πρόγραμμα NAFTES βασίζεται σε τρία πολύ σημαντικά τεχνικά στοιχεία, σφιχτά συζευγμένα για να παρέχουν ένα ολοκληρωμένο σύνολο. Τέτοιες συνιστώσες είναι το σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων LMS (ανοιχτό και επεκτάσιμο για να καλύψει τις ανάγκες των σύγχρονων προγραμμάτων κατάρτισης), οι εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας AR (εγκατεστημένες και διαχειριζόμενες από το πλήρωμα , φορητές και πλήρως δικτυωμένες συσκευές) και ο μηχανισμός ελέγχου περιβάλλοντος που καταγράφει τη θέση του εκπαιδευομένου. Ως εκ τούτου, το έργο NAFTES θα παράσχει τα τεχνολογικά μέσα για τη ριζική βελτίωση των διαδικασιών εκπαίδευσης που ακολουθούνται σήμερα στη σχολή ελέγχου βλαβών. Η εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (AR) θα επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν και να εκτελούν περίπλοκες ασκήσεις και δύσκολα σενάρια. Οι εκπαιδευόμενοι θα καθοδηγούνται σε όλη τη σύνθετη δομή της εγκατάστασης ώστε να εκτελούν με ακρίβεια ασκήσεις πυρόσβεσης και / ή διαφυγής. Πιο αναβαθμισμένη εκδοχή της εφαρμογής AR θα παρέχεται στους ηγέτες των ομάδων εκπαίδευσης ή στους εκπαιδευτές, προκειμένου να δίνεται μια άμεση επισκόπηση του πλαισίου εκπαίδευσης (η πρόοδος της άσκησης, η χωρική κατανομή των εκπαιδευομένων κ.λπ.) καθώς και η τρέχουσα κατάσταση της προσπάθειας για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

Το έργο NAFTES θα συμπληρωθεί από ένα εργαλείο αξιολόγησης (online)  μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης το οποίο θα προσαρτηθεί στη ροή  ΕΕ-ΘΕ-ΠΕ. Αυτό θα επιτρέψει την αξιολόγηση / βαθμολόγηση των επιδόσεων των εκπαιδευόμενων της σχολής ελέγχου βλαβών μετά από ολόκληρο τον κύκλο του προγράμματος μαθημάτων, ή τμήματα αυτού. Οι ομάδες-στόχοι του έργου περιλαμβάνουν εμπορικά / στρατιωτικά πληρώματα πλοίων και, με κατάλληλη προσαρμογή, ουσιαστικά κάθε είδους μηχανικής εγκατάστασης εκτεθειμένης σε κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο γενικευμένος χαρακτήρας της σχεδίασης επιτρέπει έναν μεγάλο αριθμό εφαρμογών μηχανικής / βιομηχανίας μέσω της εξομοίωσης οποιουδήποτε εργασιακού περιβάλλοντος. Υπό την προϋπόθεση ότι στα σύγχρονα εμπορικά πλοία τα πληρώματα είναι συχνά μικτής εθνικότητας, είναι επιτακτική ανάγκη η NAFTES να διεξάγεται διακρατικά με έμφαση στις φάσεις της αρχικής και της θεωρητικής εκπαίδευσης για να διασφαλιστεί η σωστή συνεργασία και ο συντονισμός των μελών του πληρώματος ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά μια κατάσταση πυρκαγιάς. Η φορητότητα του εξοπλισμού AR θα εξασφαλίσει ότι η φάση της πρακτικής εκπαίδευσης θα είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να εκτελείται σε διάφορους χώρους, ώστε να περιλαμβάνει μελλοντικά σχέδια διαμερισμάτων και να μην περιορίζεται στα υπάρχοντα.