Συνεργάτες

Greek Universities Network (GUNET)

Profile
Η μη κερδοσκοπική δημόσια επιχείρηση «ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» (GUnet) ιδρύθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2000. Η GUnet έχει τις κεντρικές τις εγκαταστάσεις στην Αθήνα και τα μέλη της είναι όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα (20 Πανεπιστήμια και 16 ΑΤΕΙ). Δεδομένου ότι όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δημιούργησαν την μη κερδοσκοπική δημόσια επιχείρηση GUnet, η τελευταία έχει τη δυνατότητα να βασίζεται και να χρησιμοποιεί την εμπειρία και την τεχνογνωσία των Κέντρων Επιχειρησιακών Δικτύων (ΚΕΔ) όλων των ιδρυμάτων. Τα κέντρα αυτά έχουν υλοποιήσει με επιτυχία στο παρελθόν σημαντικό αριθμό έργων, προμηθειών και μελετών, ενώ συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες καθορισμού και υλοποίησης των ενεργειών και των καθηκόντων της GUnet. Η GUnet παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στα μέλη της (Ανώτατη Εκπαίδευση και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα) και τους συνεργάτες της μέσω του Κέντρου ηλεκτρονικής μάθησης e-learning και πολυμέσων Multimedia (mc.gunet.gr) και του συστήματος διαχείρισης μαθημάτων OPENeCLASS (openeclass.org).
Project activities
Ο κύριος ρόλος της GUnet στο έργο θα είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η υποστήριξη των υπηρεσιών που σχετίζονται με την ηλεκτρονική μάθηση και της υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων (ΙΤ) γενικότερα. Η GUnet προσφέρει ένα εθνικό δίκτυο υποστήριξης και υποδομής για υπηρεσίες ηλεκτρονικής διδασκαλίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αξιοποιώντας τη δική της πλατφόρμα ανοικτού κώδικα ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης (e-Class) (www.openeclass.org) και το Κέντρο Υποστήριξης για την ηλεκτρονική μάθηση και την παραγωγή οπτικοακουστικών μέσων (mc.gunet.gr). Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
  • Παροχή περιεχομένου μέσω Διαδικτύου και διαχείριση του διδακτικού υλικού μέσω της χρήσης της πλατφόρμας e-Class και των διακομιστών Video on Demand.
  • Παραγωγή και επεξεργασία βίντεο με χρήση του GU-MediaCenter ως στούντιο για την μαγνητοσκόπηση διαλέξεων και διδακτικού υλικού.
Παροχή τεχνικών συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Hellenic Ministry of Defence (HMoD) Hellenic Ministry of Defence (HMoD)

Profile
Το Υπουργείο Άμυνας (HMOD) (http://www.mod.mil.gr) εφαρμόζει την Εθνική αμυντική πολιτική της κυβέρνησης. Το HMOD υλοποιεί παρεμβάσεις που εστιάζουν στη διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης με τους πολίτες, όπως η ψηφιοποίηση των αρχείων και των υπηρεσιών προσλήψεων, η δημιουργία ψηφιακών χαρτών και μετεωρολογικών εκθέσεων, καθώς και τμήματα και μονάδες που ασχολούνται με κοινωνικά θέματα όπως η προστασία του κοινού, την διαχείριση κρίσης, τις ενέργειες έρευνας και διάσωσης (SAR), την ανθρωπιστική βοήθεια και την κοινωνική και περιβαλλοντική έρευνα. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Άμυνας ενσαρκώνει έναν πολύ σημαντικό κοινωνικό ρόλο στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων πολιτών. Η Υπηρεσία Ναυτικών Φάρων, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η Ελληνική Στρατιωτική Γεωγραφική Υπηρεσία είναι μερικά παραδείγματα που αποδεικνύουν τις προαναφερθείσες παρεμβάσεις. Η αντιπροσώπευση του HMOD στο έργο NAFTES θα διεκπεραιωθεί μέσω του Τμήματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Έργων (DEMDP) (http://www.dideap.mil.gr). Το DEMDP είναι υπεύθυνο για το συντονισμό των δράσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη και υποβολή προτάσεων για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη γενική διαχείριση του συνόλου των έργων που διεξάγονται από το Υπουργείο Άμυνας με εξωτερική χρηματοδότηση (π.χ. διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, PPP, FP7, H2020 κ.λπ.)
Project activities
Το HMOD / Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό λειτουργεί το σχολείο ελέγχου βλαβών (σχολή Ε/Β) στα κτίρια της Ναυτικής Εκπαίδευσης στο Ναυτικό Φρούριο του Σκαραμαγκα. Η σχολή Ε/Β ενσωματώνει δύο πολύ σημαντικά στοιχεία εκπαίδευσης: τον Προσομοιωτή Πυρόσβεσης (FFS) και τον προσομοιωτή εκκένωσης πληρώματος (CES). Η αποστολή της σχολής Ε/Β είναι να καλύψει το θεωρητικό και πρακτικό πλάνο εκπαίδευσης, κυρίως για το προσωπικό του πλοίου, έτσι ώστε να είναι έτοιμο να πραγματοποιήσει ενέργειες καταπολέμησης πυρκαγιάς στα πλοία είτε στο λιμάνι ή εν πλω. Το CES (ή ο προσομοιωτής καπνού) τέθηκε σε λειτουργία το 2004 και κατασκευάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από την PENNMAN ENGINEERING. Τα σενάρια εκπαίδευσης που είναι εφικτά στο CES είναι: έρευνα και διάσωση, πρώτες βοήθειες, ανάγκες έκτακτης διαφυγής και η χρήση αναπνευστικών συσκευών με θετική πίεση & αναπνευστικών συσκευών διαφυγής. Στο FFS, είναι δυνατά τα ακόλουθα σενάρια εκπαίδευσης: Αρχική αντίδραση, τεχνικές πυρόσβεσης, χρήση αναπνευστικών συσκευών, έρευνα και διάσωση, τεχνικές επανεισόδου και προηγμένη αντιμετώπιση πυρκαγιάς. Το FFS περιλαμβάνει ένα μηχανοστάσιο, μια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, εσωτερικό διάδρομο, μια τραπεζαρία και αίθουσα αναψυχής του πληρώµατος, ένα μαγειρείο πλοίου και ένα δωμάτιο με ραντάρ. Το FFS είναι πλήρως εξοπλισμένο με έναν αριθμό καυστήρων, με γεννήτριες καπνού, αισθητήρες προπανίου, ανεμιστήρες τροφοδοσίας και εξαγωγής. Οι προσομοιωμένες πυρκαγιές είναι πυρκαγιές στερεών καυσίμων, πυρκαγιές υγρών καυσίμων και ηλεκτρικές πυρκαγιές. Το σύστημα ελέγχου FFS επιτρέπει: ποικίλες συνθήκες φωτισμού, πολλαπλά ηχητικά και οπτικά εφέ (στροβοσκόπιο), μεταβλητή ένταση ανεμιστήρα, σύστημα έκτακτης ανάγκης SHUT DOWN, πόρτες ασφαλείας και διαφυγής καθώς και ενσωματωμένο παραμετρικό έλεγχο της εγκατάστασης. Αυτή η ολοκληρωμένη εγκατάσταση είναι επανδρωμένη με έμπειρους αξιωματικούς που εκτελούν και αξιολογούν τις εκπαιδευτικές συνεδρίες ελέγχου βλαβών.

Danaos Shipping Ltd (Danaos) Danaos Shipping Ltd (Danaos)

Profile
Η Danaos Shipping είναι ο διαχειριστής στόλου της Danaos Corporation, ιδιοκτήτης 65 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ισχυρός παράγοντας της διεθνής ναυτιλίας. Η DANAOS ναυλώνει πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σε ένα γεωγραφικά ευρύ σύνολο εταιρειών τακτικών γραμμών. Η DANAOS έχει εδραιώσει τη φήμη της προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες σε πολλές από τις μεγαλύτερες εταιρείες τακτικών γραμμών στον κόσμο. Με ένα μεγάλο στόλο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, η Danaos Corporation είναι ισχυρά εδραιωμένη στον ναυτιλιακό κλάδο. Από τη δεκαετία του 1980, η στρατηγική της εταιρείας επικεντρώνεται στην εξειδίκευση μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, όπου η εταιρεία απολαμβάνει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο στόλος της DANAOS διαθέτει σύγχρονα, υψηλής ποιότητας πλοία. Πολλά από τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της εταιρείας κατασκευάστηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια, χρησιμοποιώντας τις τελευταίες καινοτομίες σχεδιασμού, ενώ όλα απολαμβάνουν τη φήμη περί ασφάλειας και αξιοπιστίας στον κλάδο. Η DANAOS πρόκειται να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες ανάπτυξης στον κλάδο της ναυτιλιακής βιομηχανίας εμπορευματοκιβωτίων, αποκτώντας πολλά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα:
  • Μακροχρόνιες σχέσεις με κορυφαίες εταιρίες τακτικών γραμμών.
  • Σταθερότητα των ταμειακών ροών μέσω πολυετής χρονοναύλωσης.
  • Φήμη επιχειρησιακής αριστείας και τεχνολογικής ηγεσίας.
Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και ευελιξία.
Project activities
H DANAOS ασχολείται με την “bona fide” και την εφαρμοσμένη έρευνα επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της, στην εκπαίδευση, στην ασφάλεια, στην ενεργειακή απόδοση και στην επιχειρησιακή έρευνα. Επί του παρόντος συμμετέχει σε 7 ευρωπαϊκά προγράμματα  FP7 και σε 3 εθνικά έργα. Η DANAOS χρησιμοποιεί ένα προσομοιωτή  FMU NAVTIS DNV CLASS A ενώ έχει μακρά εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών «computer-based training» (CBT).

Intelligence for Security and Environment Solutions (IES) Intelligence for Security and Environment Solutions (IES)

Profile
Η IES Solutions (IES) είναι μια ιταλική ΜΜΕ με γραφεία στη Ρώμη, την Κατάνια και την Οξφόρδη. Η IES είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και την παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ασφάλεια του περιβάλλοντος και των ανθρώπων. Διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις με κορυφαίες εταιρίες τακτικών γραμμών.
Project activities
Από το 2004, η IES έχει συμμετέχει σε 14 έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ειδικότερα στα έργα REFIRE (εσωτερική τοποθεσία), REACT, SAVEME, IDIRA (όλα σχετικά με πυροσβεστικά σώματα και με την εκπαίδευση χρηστών). Για το έργο SAVEME, η IES ανέπτυξε προγράμματα σπουδών για την εκπαίδευση πάνω στην εκκένωση εσωτερικών χώρων (σήραγγες και υπόγειους σταθμούς). Η IES συμμετέχει σήμερα στα έργα FP7 EPISECC και EMERGENT, καθώς και στο έργο H2020 RAWFIE. Είναι μέλος των οργανισμών EENA και PSCE, καθώς και τακτικοί συμμετέχοντες στις συναντήσεις της ένωσης Ομοσπονδιών Πυροσβεστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FEU).