Εκδηλώσεις πολλαπλασιαστικού οφέλους

Σε κάθε χώρα της κοινοπραξίας, θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια διάδοσης/διάχυσης για άτομα που εργάζονται στον σχετικό με το έργο τομέα. Συγκεκριμένα, οι ακόλουθες εκδηλώσεις πολλαπλασιαστικού οφέλους θα οργανωθούν από τους εταίρους του έργου :

Ε1 – Εργαστήριο στην Ελλάδα

E2 – Εργαστήριο στην Κύπρο

E3 – Εργαστήριο στην Ιταλία

Τα εργαστήρια έχουν στόχο να παρουσιάσουν και να εκπαιδεύσουν τους επαγγελματίες στην πλατφόρμα NAFTES. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικές εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν τη βασική πλατφόρμα συμπεριλαμβανομένης την εργαλειοθήκης του NAFTES καθώς και την διαδικτυακή πλατφόρμα και την εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (AR). Τα εργαστήρια  στο πλαίσιο του έργου NAFTES θα αποτελέσουν εκδηλώσεις πέντε ημερών όπου οι επαγγελματίες θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδρούν με το λογισμικό NAFTES και μέσω των παρεχόμενων διεπαφών να μελετήσουν και να καταναλώσουν το προσφερόμενο υλικό. Σκοπός είναι η βέλτιστη εκπαίδευση των επαγγελματιών στην αποτελεσματική εκτέλεση ασκήσεων πυρόσβεσης ή / και εκκένωσης. Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι το πρόγραμμα NAFTES θα προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες των χρηστών όσον αφορά τον βαθμό του κάθε εκπαιδευόμενου (π.χ., πιο περίπλοκες εκδόσεις των εφαρμογών AR θα παρέχονται στους οδηγητές των εκπαιδευόμενων ομάδων ή στους εισηγητές) ή τα χαρακτηριστικά της υπό εξέταση χώρας. Τα σενάρια που θα υιοθετηθούν στα εργαστήρια θα προσαρμοστούν στις προαναφερόμενες ανάγκες και θα καλύψουν πολύπλοκες καταστάσεις προκειμένου να τεθούν οι βάσεις για μια πολυδιάστατη εκπαίδευση των εμπλεκόμενων επαγγελματιών.

Ομάδες-στόχοι: Εμπορικά / στρατιωτικά πληρώματα πλοίων και, με κατάλληλη προσαρμογή, ουσιαστικά κάθε είδους μηχανικής εγκατάστασης εκτεθειμένης σε κίνδυνο πυρκαγιάς