Στις 28 Νοεμβρίου 20187 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η τρίτη και τελευταία εκδήλωση Διάχυσης Και Ενήμερωσης Των Αποτελεσμάτων του έργου NAFTES. Η εκδήλωση στόχευσε στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με το έργο, καθώς και στην παρουσίαση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας εκπαίδευσης και των εφαρμογών της. Μέλη απο την κοινοπραξία του έργου καθώς και εκπρόσωποι άλλων οργανισμών και αντιπρόσωποι εταιρειών είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν σε βάθος το έργο και τις λειτουργίες της πλατφόρμας NAFTES, τόσο από πλευράς περιεχομένου όσο και από πλευράς εφαρμογών (ιδιαίτερα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και της εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας). Οι παρευρισκόμενοι αντάλλαξαν σχόλια γύρω απο τη θεματολογία του έργου και συμμετείχαν ενεργά στην εκδήλωση με τις ιδέες τους και την γνώση τους πάνω στην αντιμετώπιση πυρκαγιάς τόσο στο πολιτικό όσο και στο πολεμικό πεδίο δράσης.

Posted in: Events.
Last Modified: January 24, 2019