Πραγματοποιήθηκε πενθήμερη εκπαίδευση στην Αθήνα (από τις 15 μέχρι τις 19 Οκτωβρίου του 2018) βασισμένη στην Προηγμένη Κατάρτιση Πυρόσβεσης στο Κέντρο Εκπαίδευσης ‘ΠΑΛΑΣΚΑΣ’.

Posted in: Events.
Last Modified: January 29, 2019