Την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου η 1η πολλαπλασιαστική εκδήλωση ενημέρωσης για το έργο NAFTES. Η διοργάνωση και η φιλοξενία της εκδήλωσης έγινε από τον Κυπριακό εταίρο του έργου την εταιρεία DANAOS Shipping.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου, ενώ έγινε πρακτική παρουσίαση της εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας με τη συμμετοχή κάποιων από τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση.

 

Posted in: Events.
Last Modified: January 24, 2019