Το Υπουργείο Άμυνας (HMOD) διοργάνωσε μια ενημερωτική ημερίδα για το προσωπικό της ελληνικής στρατιωτικής Ναυτικής Βάσης στη Σαλαμίνα. Κατά τη διάρκεια αυτής της ενέργειας διάδοσης του έργου NAFTES, η GUnet είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τη συνολική εικόνα του έργου και να αλληλεπιδράσει με εξειδικευμένο προσωπικό πάνω σε ναυτικές επιχειρήσεις πυρόσβεσης. Επίσης παρουσιάστηκε εκτενώς η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης NAFTES ενώ αναλύθηκαν πιθανά σενάρια εφαρμογής της τεχνολογίας της επαυξημένης πραγματικότητας (AR).

Posted in: Events.
Last Modified: September 13, 2017