Η πενθήμερη εκπαίδευση στη Ρώμη πραγματοποιήθηκε στο Istituto Superiore Antincendi (ISA) από τη Δευτέρα 25 Ιουνίου μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης μας δόθηκε η ευκαιρία να έχουμε μια εποικοδομητική συνάντηση με τους συμμετέχοντες στο έργο FIRE-IN H2020 και να επισκεφθούμε το κέντρο εκπαίδευσης Montelibretti.

Posted in: News.
Last Modified: November 22, 2018