Εφαρμογή AR

Το έργο NAFTES χρησιμοποιεί τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας στην εκπαίδευση πυρόσβεσης. Η Επαυξημένη Πραγματικότητα αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο στη εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια. Στα πλασία του έργου NAFTES έχουν σχεδιαστεί και απαπτυχθεί 3 εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας για κινητές συσκευές και γυαλιά τύπου Holonens.

Εφαρμογή για κινητά

Η εφαρμογή NAFTES για κινητές συσκευές αποτελεί ένα πλήρες μαθησιακό περιβάλλον που παρέχει πρόσβαση σε όλα τα αποτελέσματα του έργου, στη Βασική και Προηγμένη Κατάρτιση Πυρόσβεσης και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Υλικού Κατάρτισης.

Η εφαρμογή NAFTES για κινητές συσκευές είναι διαθέσιμη από το Google Play Store.

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Υλικού Κατάρτισης

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη υλικού κατάρτισης είναι ένα αποθετήριο που περιέχει εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την πυρόσβεση ποικίλου περιεχομένου (καλές πρακτικές, κατευθηντήριες οδηγίες, σενάρια, βίντεο, εικόνες παρουσιάσεις κ.λπ.) στα Αγγλικά, Ελληνικά και Ιταλικά.

Είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ψηφιακό Υλικό Κατάρτισης

Σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης

The NAFTES eTraining platform is a fully functional personalized learning environment that provides a holistic, both theoretic and hands on, firefighting training approach. It contains the Basic and Advanced NAFTES Firefighting Training, the NAFTES Digital Library the NAFTES eTraining mobile App and the NAFTES AR application for both mobile devices and Hololens AR glasses and can be found in the following URL:

Το σύστημα ηλεκτρονική εκπαίδευσης (e-training) NAFTES είναι ένα πλήρες μαθησιακό περιβάλλον και παρέχει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση πάνω στη πυρόσβεση. Περιέχει την Βασική και Προηγμένη Κατάρτιση Πυρόσβεσης, την Ψηφική Βιβλιοθήκη Υλικού Κατάρτισης, την εφαρμογή για κινητές συσκευές, και την εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας για κινητές συσκευές και γυαλιά τύπου Hololens.

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στο παρακάτω ιστότοπο:

https://etraining.naftes.eu/

Home page

Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus Plus

Παρουσιάστηκε το έργο NAFTES στο πλαίσιο της Ημερίδας του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης ΠΑΛΑΣΚΑΣ παρουσία του Διοικητού Ναυτικής Εκπαίδευσης Υποναυάρχου Ε. Μικρού ΠΝ.

Πενθήμερη εκπαίδευση στη Ρώμη

Η πενθήμερη εκπαίδευση στη Ρώμη πραγματοποιήθηκε στο Istituto Superiore Antincendi (ISA) από τη Δευτέρα 25 Ιουνίου μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης μας δόθηκε η ευκαιρία να έχουμε μια εποικοδομητική συνάντηση με τους συμμετέχοντες στο έργο FIRE-IN H2020 και να επισκεφθούμε το κέντρο εκπαίδευσης Montelibretti.

3η διεθνική συνάντηση του έργου NAFTES

Η 3η διεθνική συνάντηση του έργου NAFTES φιλοξενήθηκε από την εταιρεία ΔΑΝΑΟΣ και πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2017.