Η εφαρμογή NAFTES για κινητές συσκευές αποτελεί ένα πλήρες μαθησιακό περιβάλλον που παρέχει πρόσβαση σε όλα τα αποτελέσματα του έργου, στη Βασική και Προηγμένη Κατάρτιση Πυρόσβεσης και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Υλικού Κατάρτισης.

Η εφαρμογή NAFTES για κινητές συσκευές είναι διαθέσιμη από το Google Play Store.

Posted in: News.
Last Modified: January 29, 2019