Η ψηφιακή βιβλιοθήκη υλικού κατάρτισης είναι ένα αποθετήριο που περιέχει εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την πυρόσβεση ποικίλου περιεχομένου (καλές πρακτικές, κατευθηντήριες οδηγίες, σενάρια, βίντεο, εικόνες παρουσιάσεις κ.λπ.) στα Αγγλικά, Ελληνικά και Ιταλικά.

Είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ψηφιακό Υλικό Κατάρτισης

Posted in: News.
Last Modified: January 29, 2019