Το έργο NAFTES χρησιμοποιεί τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας στην εκπαίδευση πυρόσβεσης. Η Επαυξημένη Πραγματικότητα αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο στη εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια. Στα πλασία του έργου NAFTES έχουν σχεδιαστεί και απαπτυχθεί 3 εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας για κινητές συσκευές και γυαλιά τύπου Holonens.

Posted in: News.
Last Modified: January 29, 2019